joi, octombrie 22, 2009

Rest"

Dacă în clipele acelea aş fi avut la îndemână un revolver, cred că mi-aş fi zburat creierii fără nici o ezitare. Nu mai jucam teatru de rîndul acesta. Toate cuvintele pe care le rosteam erau fotografii credincioase ale simţămintelor mele. Izbucnise, printre prefăcătorii, adevărata mea fire şi ea vorbea acum. Şi vorbea atît de cald şi de convingător că nici o forţă n-ar fi putut să i se împotrivească. Într-adevăr, cine s-ar fi încumetat să reziste acelui torent de simţiri dezlănţuite, în stare să rupă zăgazuri şi să dezrădăcineze pomi?
Aş fi rămas de o sută de ori şi aş fi plecat o singură dată. Şi totuşi am plecat...
"

 


*Invitatia la vals


Niciun comentariu: